הוצאת הצוק הכחול

במחשבה קדימה

אין זמן לבזבז על

 • שתיקות ארוכות
 • אנשים שמנצלים אותנו
 • מצבים שלא טוב לנו להיות בהם
 • מקצוע שלא מספק אותנו
 • על רגשות שליליים
 • על אנשים שלא אכפת להם מאיתנו
 • על מריבות לא פוריות שרק מכאיבות ויוצרות נתק גדול יותר
 • על מריבות לפני הילדים שלנו
 • על שקרים לא נחוצים
 • על שנאה עיוורת
 • לא להבין אחד את השני
 • על כעסים שלא נותנים מנוח
 • על תוכניות טלביזיה בינוניות ומטה
 • אגוצנטריות
 • ציניות
 • אלימות פיזית
 • איומים, השפלות, מילים גסות
 • הערכה עצמית נמוכה
 • אשמה
 • קנאה
 • פחדים וחששות כמו מה יהיה...
 • לנקר עיניים
 • להקטין את האחרים כדי להעלות את עצמנו
 • לא להתווכח יותר מדי על דברים שחשובים פחות מדי
 • להיות מובס - תבוסתנות
 • להיות פסימי

יש זמן

 • לאהוב כאן ועכשיו ובגדול
 • לייצור
 • להקים משפחה
 • למצוא את עצמך
 • לעזור לאנשים אחרים בקהילה
 • להיות חבר
 • להנות בלי להפריע או לפגוע בזולת
 • לגלות ולפתח את הכשרונות האישיים
 • להתענג ולענג גופנית
 • להתפרנס
 • להיות נדיב
 • לתרום לשגשוג המדינה
 • ללמוד ולהרחיב אופקים
 • לשמור על כשירות גופנית
 • להתפתח רוחנית
 • לתת במתן בסתר או בלי סיכוי כלשהו לקבל תמורה
 • לקחת פסקי זמן למנוחה ורגיעה
 • להכיל את הזולת
 • להיות אופטימי
 • להיות אמיץ


בברכה
הצוק הכחול - הוצאת ספרים
עופר כהן
8809109-052
info@think-kadima.com

TOP HOME

Review, summary, extract, management, businesses, businessהוצאה לאור, פירסום, הפקה, נתן זך, עמיחי, שירה, פרוזה, שירים, מוציא לאור, מפיק, עורך, עורכים, מעצב גרפי, כריכה, עטיפה, מי קורא שירים לאט, טאי צ'י ועוד אוצרות, עופר כהן, עמוס עוז, סטמצקי, צומת ספרים, העידן החדש, הוצאת אין זמן, משכתב, סדר דפוס, הדפסה, משורר, סופר, הוגה דעות, סופרים, אגודת הסופרים, בית הסופר, משוררים, מסאים, עיתונאי, מבקר ספרותי, מחזאי, מחזה, תסריט, במאי, צלם, צילום אמנותי, בית דפוס, אמן, אמנות, אמנות הכתיבה, כותב, א ב יהושוע, דליה רביקוביץ, קרן רבינוביץ, תרבות, משרד החינוך, פרס, מענק, יהודית קציר, סופרת, משוררת, פיזמונאי, גרוסמן, זלדה, ביאליק, עכשיו, סימן קריאה, אפיריון, עיתון 77, מעריב, ידיעות אחרונות, הארץ, סיפור קצר, תחרות הסיפור הקצר, מענק התפנות, הוצאת אין-זמן, יונה וולך, דן אבידן, יהושוע קנז, עמוס עוז, נתן אלתרמן, שלונסקי, אריק אינשטיין, שלום חנוך, חוה אלברשטיין, נעמי שמר, גלי עטרי, רות סירקיס, כותרים חדשים , composition of speech, speeches, essay, treatise, politics, organization, opinion public, audience, congregation, feed-back, community, relations public, perpetuation, memorial, memory, monument, souvenir, chapters diary, documentary, rewriting, work research, study, recess, publication, librarians, publisher, publishing house, content, production, printing, congratulations, greeting, blessing, wish, day birth, New year, departure pension, Shalom! , hello! First grade, graduation adulthood, article, editing, English Hebrew to, English to Hebrew, treatise, funeral oration, eulogy (for dead), condolence, consolation, comfort, praise, site content, Ofer Cohen, poetry, singing, chanting, story, tale, narrative, story telling, prose, popular song, song writing, verse, rhyme, essay, query answer, wedding, commandment, treaty, Brit, bar-mizva, Bat-mizva, note praise, prize, reward, bonus, allowance, gratuity, grant, award, scholarship, congratulations, word a word for any occasion , skill learning, difficulty learning, examinations, tests, audition, arrange notebook, copybook, exercise-book, pamphlet, technique learning, preparedness examination, construction notebook organized, words for any occasion, party, text, logic, philosophy, Zen, art combat, meditation, management business, consultation, counseling, advising, organizations, company, corporation, society, association, fellowship, friendly society, economics, economy, law, justice, contract, agreement, self employed, hired worker, wage earner, pensioner, grandfather, grandpa, grandpapa, grandmother, granny, grandma, aunt, mother, mamma, mummy, daddy, papa, father, child, kids, children, transition to a new house, promotion rank, advancement at work ,information system, system analysis, Project management, file requirements, portfolio, paper characterization system, tutoring, teaching, instruction, lecturer, guidance, lecture, formation lesson, course, workshop, koshering, qualification, studying, degree, title, consultation academic, writing, design, training, practice, exercise, drill (military), tai chi and other treasures, coach personal, coach business, trainer, instructor, Self-management, management time, management sites, Management as martial Art, student, pupil, disciple, day marriage, party surprise, mark excellence, mark distinction end of military service, passage test, license driving, greeting recovery, engagement, letters, institution, institute, establishment, bridging, report, summary, briefing, abstract, synopsis,training lecture, translation,training development, ethics computerization, tool managerial, philosophy as a challenge of simplicity and profundity, short story, short circuit, system, improvement process work, methodology, thinking first first, meditation, conscience, awareness, consciousness, application, assimilation, plan work annual, budget, study applicability, analysis state existing, analysis directed objects, study alternative, business plan, solution solver problem, escort project, apprenticeship, trainee, minhah (afternoon prayer), tutor, mentor, comforter, educator, instructor, coach senior, authoritative Japan, certified, graduate, projects finishing, chamber analyst system, recommendation, reference, book theoretical, interviewer, to interview, expert, proficient at, specialist, who reads poem slowly, sea, electricity, control, air-conditioning, control water, to make (something) efficient, accompaniment, project circuit electric, water, electrocute, control, enterprise, municipality Tel-Aviv, flow, בעיות the work of an electrician, load excess, problems emptying, renovation, pipe system, repair, amendment, maintenance, plumber, improvement, plumbing, work reconditioning, electrocution, construction, damage smell, flooding, house private, office, bureau, Department, caretaker, fuse, wire(metal) be burnt, fuses, foundation water, infrastructure, cut-off switch against electrocution, illumination, board electricity, stinking water , lack pressure, measure water, clock water, gate valve, tap electronic, control remotely, tap pneumatic, defense cathodic, unit cooling big, air-conditioner split up, fountain, pump, drainage, holes water, pools pumping, drilling, electricity.